Класация по области за 13 юни 2024г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Ирландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Tipperary

-1,50¢

-0,89¢

0,00¢

-2,390

2 =

Wicklow

-0,54¢

-0,80¢

0,00¢

-1,338

3 =

Cork

0,45¢

-0,76¢

0,00¢

-0,311

4 =

Longford

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

5 =

Wexford

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

6 =

Westmeath

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

7 =

Waterford

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

8 =

Sligo

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

9 =

Roscommon

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

10 =

Offaly

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 =
Monaghan
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
12 =
Meath
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 =
Mayo
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
14 =
Louth
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
15 =
Carlow
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
16 =
Limerick
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
17 =
Leitrim
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
18 =
Laois
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
19 =
Kilkenny
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
20 =
Kildare
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
21 =
Kerry
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
22 =
Galway
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
23 =
Donegal
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
24 =
Cavan
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
25 =
Dublin
0,11¢
0,02¢
0,00¢
0,125
26 =
Clare
-0,48¢
1,88¢
0,00¢
1,400

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.