<< Ноември 2021 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1  A95: 1,660€/л
 ДИЗ: 1,826€/л
 ГАЗ: 0,690€/л 
2  A95: 1,669€/л
 ДИЗ: 1,826€/л
 ГАЗ: 0,690€/л 
3  A95: 1,673€/л
 ДИЗ: 1,830€/л
 ГАЗ: 0,690€/л 
4  A95: 1,681€/л
 ДИЗ: 1,833€/л
 ГАЗ: 0,690€/л 
5  A95: 1,682€/л
 ДИЗ: 1,834€/л
 ГАЗ: 0,690€/л 
6  A95: 1,682€/л
 ДИЗ: 1,832€/л
 ГАЗ: 0,690€/л 
7  A95: 1,686€/л
 ДИЗ: 1,832€/л
 ГАЗ: 0,690€/л 
8  A95: 1,692€/л
 ДИЗ: 1,832€/л
 ГАЗ: 0,690€/л 
9  A95: 1,697€/л
 ДИЗ: 1,834€/л
 ГАЗ: 0,690€/л 
10  A95: 1,699€/л
 ДИЗ: 1,834€/л
 ГАЗ: 0,760€/л 
11  A95: 1,700€/л
 ДИЗ: 1,835€/л
 ГАЗ: 0,760€/л 
12  A95: 1,701€/л
 ДИЗ: 1,835€/л
 ГАЗ: 0,760€/л 
13  A95: 1,702€/л
 ДИЗ: 1,836€/л
 ГАЗ: 0,760€/л 
14  A95: 1,704€/л
 ДИЗ: 1,836€/л
 ГАЗ: 0,760€/л 
15  A95: 1,704€/л
 ДИЗ: 1,836€/л
 ГАЗ: 0,760€/л 
16  A95: 1,708€/л
 ДИЗ: 1,837€/л
 ГАЗ: 0,760€/л 
17  A95: 1,710€/л
 ДИЗ: 1,837€/л
 ГАЗ: 0,760€/л 
18  A95: 1,710€/л
 ДИЗ: 1,837€/л
 ГАЗ: 0,760€/л 
19  A95: 1,710€/л
 ДИЗ: 1,836€/л
 ГАЗ: 0,760€/л 
20  A95: 1,713€/л
 ДИЗ: 1,836€/л
 ГАЗ: 0,760€/л 
21  A95: 1,713€/л
 ДИЗ: 1,836€/л
 ГАЗ: 0,760€/л 
22  A95: 1,715€/л
 ДИЗ: 1,836€/л
 ГАЗ: 0,760€/л 
23  A95: 1,715€/л
 ДИЗ: 1,838€/л
 ГАЗ: 0,760€/л 
24  A95: 1,717€/л
 ДИЗ: 1,847€/л
 ГАЗ: 0,760€/л 
25  A95: 1,720€/л
 ДИЗ: 1,847€/л
 ГАЗ: 0,760€/л 
26  A95: 1,721€/л
 ДИЗ: 1,847€/л
 ГАЗ: 0,760€/л 
27  A95: 1,722€/л
 ДИЗ: 1,847€/л
 ГАЗ: 0,760€/л 
28  A95: 1,722€/л
 ДИЗ: 1,847€/л
 ГАЗ: 0,760€/л
29 30