Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,66 лв. -0,01 2,66 лв. -0,01 0,96 лв. +0.00
Андора 1,94 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Армения 1,22 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00 0,49 лв. +0.00
Австрия eu 2,06 лв. +0,01 1,98 лв. +0,02 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,15 лв. -0,01 1,15 лв. -0,01 0,61 лв. +0.00
Белгия eu 2,57 лв. +0,02 2,62 лв. +0,01 0,94 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,84 лв. +0.00 1,79 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
България eu 1,81 лв. +0.00 1,79 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
Хърватия eu 2,27 лв. +0.00 2,18 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
Кипър eu 2,08 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00
Чехия eu 2,06 лв. +0.00 1,98 лв. +0.00 0,92 лв. +0.00
Дания eu 2,65 лв. +0.00 2,30 лв. +0,02
Естония eu 2,40 лв. +0.00 1,98 лв. +0,05 1,19 лв. +0.00
Финландия eu 2,75 лв. -0,01 2,47 лв. +0.00
Франция eu 2,64 лв. +0,01 2,44 лв. +0,02 1,68 лв. +0,01
Грузия 1,13 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00 0,62 лв. +0.00
Германия eu 2,40 лв. -0,01 2,10 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
Гърция eu 2,75 лв. +0.00 2,20 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Унгария eu 1,90 лв. -0,04 1,97 лв. -0,04 1,28 лв. +0.00
Исландия 2,46 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Ирландия eu 2,45 лв. +0.00 2,25 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 2,78 лв. -0,01 2,53 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,09 лв. -0,04 1,85 лв. -0,02 1,01 лв. -0,01
Литва eu 2,04 лв. -0,01 1,84 лв. +0,01 0,97 лв. +0.00
Люксембург eu 2,07 лв. +0.00 1,86 лв. +0.00 0,90 лв. +0.00
Северна Македония 1,88 лв. -0,01 1,63 лв. +0.00 0,90 лв. +0.00
Малта eu 2,61 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00
Молдова 1,49 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00 0,85 лв. +0.00
Черна гора 2,17 лв. +0,02 1,94 лв. +0,02 1,06 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,15 лв. +0,01 2,49 лв. +0,02 1,42 лв. +0.00
Норвегия 2,90 лв. -0,01 2,72 лв. -0,01 1,36 лв. +0.00
Полша eu 1,92 лв. +0.00 1,89 лв. +0.00 0,92 лв. +0.00
Португалия eu 2,81 лв. +0.00 2,48 лв. +0,01 1,29 лв. +0.00
Румъния eu 1,79 лв. +0,01 1,78 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Русия 1,03 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00 0,54 лв. +0.00
Сърбия 2,19 лв. -0,01 2,31 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,26 лв. +0.00 1,98 лв. +0,01 1,08 лв. +0.00
Словения eu 1,89 лв. +0.00 2,00 лв. +0,01 1,17 лв. +0.00
Испания eu 2,27 лв. +0,01 2,03 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Швеция eu 2,71 лв. +0,01 2,72 лв. +0,01 2,00 лв. +0.00
Швейцария 2,50 лв. +0.00 2,65 лв. +0.00 1,67 лв. +0.00
Турция 1,44 лв. +0,04 1,30 лв. +0.00 0,84 лв. +0.00
САЩ 0,91 лв. -0,01 1,07 лв. +0,01
Украйна 1,40 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00 0,73 лв. +0.00
Великобритания eu 2,49 лв. +0.00 2,57 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00