Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,07 лв. -0,01 3,33 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Андора 2,88 лв. -0,01 2,92 лв. -0,01
Армения 2,03 лв. +0.00 1,90 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Австрия eu 3,12 лв. +0.00 3,42 лв. -0,01 2,70 лв. +0.00
Беларус 1,72 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00 0,92 лв. +0.00
Белгия eu 3,39 лв. +0.00 3,33 лв. +0.00 1,50 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,64 лв. +0,01 2,90 лв. -0,02 1,52 лв. -0,02
България eu 2,61 лв. +0.00 2,94 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Хърватия eu 2,89 лв. -0,01 3,13 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00
Кипър eu 2,68 лв. +0.00 3,07 лв. +0.00
Чехия eu 3,09 лв. +0.00 3,06 лв. -0,01 1,39 лв. +0.00
Дания eu 3,77 лв. -0,09 3,54 лв. -0,08
Естония eu 3,38 лв. +0.00 3,32 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Финландия eu 3,78 лв. -0,01 4,03 лв. -0,01
Франция eu 3,73 лв. -0,01 3,66 лв. -0,01 1,94 лв. +0.00
Грузия 2,08 лв. +0.00 2,61 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Германия eu 3,52 лв. -0,05 3,53 лв. -0,08 2,14 лв. +0,01
Гърция eu 3,73 лв. -0,01 3,49 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00
Унгария eu 3,10 лв. +0.00 3,32 лв. -0,01 1,95 лв. -0,01
Исландия 4,04 лв. +0.00 4,13 лв. -0,01
Ирландия eu 3,16 лв. +0.00 3,31 лв. -0,01 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,67 лв. -0,02 3,67 лв. -0,07 1,61 лв. +0,02
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,17 лв. -0,01 3,28 лв. +0.00 1,59 лв. -0,01
Литва eu 2,93 лв. +0.00 3,26 лв. -0,01 1,10 лв. +0.00
Люксембург eu 3,02 лв. -0,01 3,02 лв. -0,01 1,51 лв. -0,01
Северна Македония 2,58 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,36 лв. -0,01
Молдова 2,46 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,61 лв. +0.00
Черна гора 2,89 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,72 лв. +0.00 3,57 лв. +0.00 1,81 лв. +0.00
Норвегия 3,96 лв. +0.00 3,76 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00
Полша eu 2,74 лв. +0.00 3,13 лв. -0,01 1,31 лв. +0.00
Португалия eu 3,33 лв. +0.00 3,13 лв. +0.00 1,75 лв. +0.00
Румъния eu 2,60 лв. -0,01 2,96 лв. -0,06 1,48 лв. +0.00
Русия 1,32 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00 0,51 лв. +0.00
Сърбия 2,82 лв. +0.00 3,31 лв. +0.00 1,73 лв. +0.00
Словакия eu 3,11 лв. -0,01 3,14 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Словения eu 2,65 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00 1,82 лв. -0,01
Испания eu 3,18 лв. -0,01 3,19 лв. +0.00 1,95 лв. +0.00
Швеция eu 3,39 лв. +0.00 3,92 лв. +0.00 2,42 лв. -0,01
Швейцария 3,60 лв. +0.00 4,03 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00
Турция 2,04 лв. +0.00 2,04 лв. -0,01 1,14 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,38 лв. +0.00 2,56 лв. -0,01 1,29 лв. +0.00
Великобритания eu 3,27 лв. -0,01 3,95 лв. -0,01 1,68 лв. +0.00