Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,31 лв. +0,01 2,23 лв. +0,01 0,72 лв. +0.00
Андора 2,29 лв. +0.00 1,98 лв. +0,01
Армения 1,33 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00 0,59 лв. +0.00
Австрия eu 2,44 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,25 лв. +0,01 1,25 лв. +0,01 0,65 лв. +0.00
Белгия eu 2,95 лв. +0.00 2,99 лв. +0,02 1,08 лв. +0,01
Босна и Херцеговина 2,14 лв. +0,01 2,05 лв. +0,01 1,11 лв. +0.00
България eu 2,11 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Хърватия eu 2,66 лв. +0.00 2,61 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Кипър eu 2,42 лв. +0,01 2,46 лв. +0,01
Чехия eu 2,48 лв. +0,01 2,30 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Дания eu 3,10 лв. +0,01 2,67 лв. +0.00
Естония eu 2,73 лв. +0.00 2,35 лв. +0,01 1,26 лв. +0,01
Финландия eu 3,18 лв. -0,01 2,88 лв. -0,01
Франция eu 3,06 лв. +0,01 2,88 лв. +0,01 1,71 лв. +0.00
Грузия 1,53 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00 0,80 лв. +0.00
Германия eu 2,97 лв. +0,01 2,66 лв. +0,01 1,33 лв. +0.00
Гърция eu 3,17 лв. +0,01 2,63 лв. +0,01 1,60 лв. +0.00
Унгария eu 2,41 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,51 лв. +0,01
Исландия 2,98 лв. +0,01 2,85 лв. +0,01
Ирландия eu 2,89 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,18 лв. +0.00 2,91 лв. +0,01 1,28 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,57 лв. +0,01 2,37 лв. +0.00 1,21 лв. +0,01
Литва eu 2,46 лв. +0.00 2,21 лв. +0,01 1,03 лв. +0,01
Люксембург eu 2,55 лв. +0,01 2,33 лв. +0.00 1,12 лв. +0,01
Северна Македония 2,16 лв. +0,01 1,92 лв. +0,01 0,93 лв. +0,01
Малта eu 2,63 лв. +0,01 2,37 лв. +0.00
Молдова 1,87 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Черна гора 2,56 лв. +0.00 2,25 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,64 лв. +0,01 2,93 лв. +0,01 1,64 лв. +0,01
Норвегия 3,21 лв. -0,01 2,98 лв. +0.00 1,58 лв. -0,01
Полша eu 2,29 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Португалия eu 3,27 лв. +0,01 2,88 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Румъния eu 2,17 лв. +0.00 2,16 лв. +0,01 1,03 лв. +0.00
Русия 1,11 лв. +0,01 1,10 лв. +0,01 0,59 лв. +0.00
Сърбия 2,57 лв. +0,01 2,64 лв. +0,01 1,38 лв. +0,01
Словакия eu 2,64 лв. +0.00 2,34 лв. +0,01 1,15 лв. -0,02
Словения eu 2,32 лв. +0.00 2,42 лв. +0,01 1,30 лв. +0.00
Испания eu 2,67 лв. +0,01 2,40 лв. +0.00 1,43 лв. +0,01
Швеция eu 3,11 лв. +0,01 3,16 лв. +0.00 2,15 лв. +0,01
Швейцария 2,93 лв. +0,01 3,03 лв. +0,01 1,64 лв. +0.00
Турция 1,47 лв. +0,01 1,37 лв. +0,01 0,83 лв. +0,01
САЩ 1,29 лв. +0,01 1,39 лв. +0,01
Украйна 1,72 лв. +0,01 1,63 лв. +0,01 0,93 лв. +0.00
Великобритания eu 2,89 лв. +0.00 2,96 лв. +0,01 1,47 лв. +0.00