Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,18 лв. -0,01 3,30 лв. -0,01 1,13 лв. -0,01
Андора 3,20 лв. -0,01 3,14 лв. -0,01
Армения 2,17 лв. +0.00 2,04 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Австрия eu 3,42 лв. -0,02 3,62 лв. -0,01 2,23 лв. +0.00
Беларус 1,47 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00 0,79 лв. +0.00
Белгия eu 3,84 лв. -0,01 3,95 лв. -0,01 1,66 лв. -0,01
Босна и Херцеговина 2,94 лв. -0,01 3,16 лв. -0,01 1,65 лв. -0,01
България eu 3,14 лв. +0,01 3,28 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Хърватия eu 3,24 лв. -0,01 3,53 лв. -0,01 2,00 лв. -0,01
Кипър eu 3,19 лв. +0,05 3,51 лв. -0,01
Чехия eu 3,43 лв. -0,01 3,57 лв. -0,01 1,61 лв. +0.00
Дания eu 4,37 лв. -0,01 3,93 лв. -0,01
Естония eu 3,78 лв. -0,02 3,63 лв. -0,02 1,81 лв. -0,01
Финландия eu 4,49 лв. -0,01 4,39 лв. -0,02
Франция eu 3,74 лв. -0,01 3,73 лв. -0,02 1,69 лв. -0,01
Грузия 2,47 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Германия eu 4,03 лв. -0,02 4,00 лв. -0,01 2,16 лв. -0,01
Гърция eu 4,28 лв. -0,01 3,69 лв. -0,01 2,21 лв. -0,01
Унгария eu 2,42 лв. -0,01 2,42 лв. -0,01 1,86 лв. -0,01
Исландия 4,06 лв. -0,02 4,09 лв. -0,02
Ирландия eu 3,56 лв. -0,01 3,69 лв. -0,01 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,56 лв. -0,01 3,53 лв. -0,02 1,62 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 3,69 лв. +0,03 3,69 лв. -0,03 1,56 лв. +0.00
Литва eu 3,59 лв. -0,01 3,47 лв. -0,01 1,56 лв. -0,01
Люксембург eu 3,56 лв. -0,01 3,50 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Северна Македония 2,78 лв. -0,01 2,75 лв. -0,01 1,58 лв. -0,01
Малта eu 2,60 лв. -0,01 2,35 лв. -0,01
Молдова 2,83 лв. -0,01 2,70 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Черна гора 3,18 лв. +0.00 3,27 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,21 лв. -0,02 3,71 лв. -0,01 2,33 лв. -0,01
Норвегия 4,64 лв. -0,01 4,34 лв. -0,01 2,54 лв. +0.00
Полша eu 2,86 лв. -0,01 3,13 лв. -0,01 1,52 лв. -0,01
Португалия eu 3,82 лв. -0,01 3,62 лв. -0,01 1,90 лв. -0,01
Румъния eu 3,12 лв. +0.00 3,43 лв. -0,01 1,59 лв. -0,01
Русия 1,48 лв. +0,01 1,54 лв. +0,01 0,67 лв. +0,01
Сърбия 2,97 лв. -0,01 3,33 лв. -0,01 1,80 лв. -0,01
Словакия eu 3,44 лв. -0,01 3,48 лв. -0,01 1,70 лв. +0.00
Словения eu 3,07 лв. -0,01 3,34 лв. -0,01 1,99 лв. -0,01
Испания eu 3,71 лв. -0,01 3,66 лв. -0,01 1,94 лв. +0.00
Швеция eu 3,98 лв. -0,01 4,38 лв. -0,01 2,50 лв. -0,02
Швейцария 3,88 лв. -0,01 4,18 лв. -0,01 1,90 лв. -0,01
Турция 2,68 лв. -0,01 2,65 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
САЩ 2,06 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00
Украйна 2,54 лв. +0.00 2,79 лв. -0,01 2,33 лв. -0,01
Великобритания eu 3,74 лв. -0,01 4,07 лв. -0,01 1,75 лв. -0,01