Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,74 лв. -0,01 2,69 лв. -0,01 1,02 лв. +0.00
Андора 2,59 лв. -0,01 2,29 лв. -0,01
Армения 1,88 лв. -0,01 1,77 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Австрия eu 2,78 лв. -0,01 2,74 лв. -0,01 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,45 лв. -0,01 1,45 лв. -0,01 0,84 лв. +0.00
Белгия eu 3,32 лв. -0,01 3,37 лв. -0,01 1,59 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,43 лв. -0,01 2,40 лв. -0,01 1,51 лв. +0.00
България eu 2,45 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Хърватия eu 2,84 лв. -0,01 2,88 лв. +0.00 1,56 лв. -0,01
Кипър eu 2,66 лв. -0,01 2,81 лв. -0,01
Чехия eu 2,83 лв. -0,01 2,72 лв. -0,01 1,20 лв. +0.00
Дания eu 3,45 лв. -0,01 3,08 лв. -0,01
Естония eu 3,07 лв. -0,01 2,68 лв. -0,01 1,60 лв. +0.00
Финландия eu 3,66 лв. -0,03 3,30 лв. -0,02
Франция eu 3,26 лв. -0,03 3,07 лв. -0,02 1,77 лв. -0,01
Грузия 1,78 лв. -0,01 1,72 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Германия eu 3,29 лв. -0,01 3,02 лв. -0,02 1,69 лв. -0,01
Гърция eu 3,45 лв. -0,01 2,96 лв. -0,01 1,97 лв. -0,01
Унгария eu 2,54 лв. -0,01 2,54 лв. -0,01 1,71 лв. +0.00
Исландия 3,33 лв. -0,02 3,18 лв. -0,01
Ирландия eu 3,35 лв. -0,01 3,16 лв. -0,01 1,49 лв. +0.00
Италия eu 3,46 лв. -0,01 3,20 лв. -0,01 1,56 лв. -0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,96 лв. -0,01 2,69 лв. -0,01 1,50 лв. -0,01
Литва eu 2,85 лв. -0,01 2,64 лв. -0,01 1,51 лв. +0.00
Люксембург eu 2,89 лв. -0,02 2,68 лв. +0,01 1,55 лв. +0.00
Северна Македония 2,37 лв. -0,01 2,10 лв. -0,01 1,39 лв. -0,01
Малта eu 2,61 лв. -0,01 2,36 лв. -0,01
Молдова 2,06 лв. -0,01 1,79 лв. -0,01 1,34 лв. +0.00
Черна гора 2,86 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,96 лв. -0,02 3,23 лв. -0,01 2,03 лв. +0.00
Норвегия 3,66 лв. -0,01 3,41 лв. -0,02 2,15 лв. +0.00
Полша eu 2,50 лв. -0,02 2,51 лв. -0,01 1,40 лв. +0.00
Португалия eu 3,45 лв. -0,01 3,12 лв. -0,01 1,70 лв. +0.00
Румъния eu 2,20 лв. +0,09 2,23 лв. +0,09 1,45 лв. +0,11
Русия 1,18 лв. -0,01 1,20 лв. -0,01 0,68 лв. +0.00
Сърбия 2,77 лв. -0,01 2,90 лв. -0,01 1,68 лв. -0,01
Словакия eu 2,91 лв. -0,01 2,72 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Словения eu 2,63 лв. -0,01 2,82 лв. -0,01 1,73 лв. -0,01
Испания eu 2,94 лв. -0,01 2,68 лв. -0,01 1,64 лв. -0,01
Швеция eu 3,37 лв. -0,02 3,68 лв. -0,03 2,68 лв. -0,02
Швейцария 3,32 лв. -0,01 3,41 лв. -0,01 1,81 лв. -0,01
Турция 1,34 лв. -0,02 1,35 лв. -0,02 1,15 лв. +0.00
САЩ 1,55 лв. -0,01 1,70 лв. -0,01
Украйна 2,04 лв. -0,01 1,96 лв. -0,01 1,23 лв. -0,01
Великобритания eu 3,40 лв. -0,02 3,48 лв. -0,02 1,59 лв. +0.00