Класация по области за 27 май 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Ирландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Tipperary

-1,50¢

-0,89¢

0,00¢

-2,390

2 =

Wicklow

-0,54¢

-0,80¢

0,00¢

-1,338

3 =

Cork

0,45¢

-0,76¢

0,00¢

-0,311

4 =

Dublin

-0,05¢

0,02¢

0,00¢

-0,029

9 +15

Monaghan

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

8 +15

Cavan

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

23 -6
Laois
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
17 -6
Roscommon
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

10 +15

Limerick

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

18 -6
Louth
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
11 -6
Kerry
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
12 -6
Westmeath
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
25 -6
Meath
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
24 -6
Carlow
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
19 -6
Kilkenny
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 -6
Offaly
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

5 +15

Leitrim

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

21 -6
Sligo
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
20 -6
Donegal
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
14 -6
Longford
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

6 +15

Galway

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

7 +15

Waterford

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

22 -6
Mayo
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
15 -6
Kildare
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
16 -6
Wexford
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
26 =
Clare
-0,48¢
1,88¢
0,00¢
1,400

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.