Класация по области за 19 март 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Ирландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Tipperary

-1,50¢

-0,91¢

0,00¢

-2,410

2 =

Wicklow

-0,54¢

-0,08¢

0,00¢

-0,613

3 =

Cork

0,45¢

-0,80¢

0,00¢

-0,348

4 =

Dublin

-0,05¢

-0,04¢

0,00¢

-0,091

5 =

Carlow

0,00¢

-0,06¢

0,00¢

-0,060

6 =

Galway

0,00¢

-0,05¢

0,00¢

-0,054

7 +1

Waterford

0,00¢

-0,05¢

0,00¢

-0,050

8 -1

Laois

0,00¢

-0,05¢

0,00¢

-0,050

9 =

Limerick

0,00¢

-0,05¢

0,00¢

-0,045

10 =

Kilkenny

0,00¢

-0,04¢

0,00¢

-0,043

13 =
Offaly
0,00¢
-0,03¢
0,00¢
-0,033
14 =
Kildare
0,00¢
-0,03¢
0,00¢
-0,033
11 =
Kerry
0,00¢
-0,03¢
0,00¢
-0,033
12 =
Westmeath
0,00¢
-0,03¢
0,00¢
-0,033
15 =
Meath
0,00¢
-0,03¢
0,00¢
-0,033
16 =
Louth
0,00¢
-0,03¢
0,00¢
-0,030
17 =
Mayo
0,00¢
-0,03¢
0,00¢
-0,025
18 =
Wexford
0,00¢
-0,02¢
0,00¢
-0,020
19 =
Cavan
0,00¢
-0,01¢
0,00¢
-0,014
25 =
Leitrim
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
23 =
Donegal
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
24 =
Sligo
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
21 =
Longford
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
20 =
Monaghan
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
22 =
Roscommon
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
26 =
Clare
-0,48¢
1,83¢
0,00¢
1,350

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.