Класация по области за 9 февруари 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Ирландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Wicklow

-0,52¢

-2,63¢

0,00¢

-3,149

2 =

Clare

-2,40¢

0,10¢

0,00¢

-2,300

3 =

Tipperary

-1,43¢

-0,73¢

0,00¢

-2,157

4 =

Cork

0,50¢

-0,64¢

0,00¢

-0,137

5 =

Dublin

-0,02¢

0,08¢

0,00¢

0,067

6 =

Louth

0,03¢

0,06¢

0,00¢

0,090

7 =

Waterford

0,03¢

0,07¢

0,00¢

0,095

8 =

Carlow

0,03¢

0,08¢

0,00¢

0,113

9 =

Cavan

0,03¢

0,09¢

0,00¢

0,119

10 =

Wexford

0,04¢

0,08¢

0,00¢

0,120

11 =
Galway
0,04¢
0,09¢
0,00¢
0,130
12 =
Limerick
0,05¢
0,09¢
0,00¢
0,136
13 =
Meath
0,04¢
0,09¢
0,00¢
0,137
14 =
Kildare
0,05¢
0,10¢
0,00¢
0,146
18 =
Offaly
0,05¢
0,10¢
0,00¢
0,150
15 =
Mayo
0,05¢
0,10¢
0,00¢
0,150
16 =
Laois
0,05¢
0,10¢
0,00¢
0,150
17 =
Westmeath
0,05¢
0,10¢
0,00¢
0,150
19 =
Kilkenny
0,05¢
0,11¢
0,00¢
0,164
20 =
Kerry
0,05¢
0,12¢
0,00¢
0,171
21 =
Monaghan
0,06¢
0,12¢
0,00¢
0,180
22 =
Donegal
0,05¢
0,15¢
0,00¢
0,200
23 =
Sligo
0,07¢
0,13¢
0,00¢
0,200
24 =
Roscommon
0,09¢
0,17¢
0,00¢
0,257
25 =
Leitrim
0,10¢
0,20¢
0,00¢
0,300
26 =
Longford
0,10¢
0,20¢
0,00¢
0,300

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.