Класация по области за 25 януари 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Ирландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Wicklow

-0,52¢

-2,61¢

0,00¢

-3,124

2 =

Clare

-2,40¢

0,15¢

0,00¢

-2,250

3 =

Tipperary

-1,43¢

-0,65¢

0,00¢

-2,077

4 =

Cork

0,50¢

-0,58¢

0,00¢

-0,077

5 =

Dublin

-0,02¢

0,12¢

0,00¢

0,099

6 =

Louth

0,03¢

0,09¢

0,00¢

0,120

7 =

Waterford

0,03¢

0,10¢

0,00¢

0,129

8 =

Carlow

0,03¢

0,12¢

0,00¢

0,153

9 =

Wexford

0,04¢

0,12¢

0,00¢

0,160

10 =

Cavan

0,03¢

0,13¢

0,00¢

0,162

11 =
Galway
0,04¢
0,14¢
0,00¢
0,176
12 =
Limerick
0,05¢
0,14¢
0,00¢
0,182
13 =
Meath
0,04¢
0,14¢
0,00¢
0,184
14 =
Kildare
0,05¢
0,15¢
0,00¢
0,196
18 =
Offaly
0,05¢
0,15¢
0,00¢
0,200
15 =
Mayo
0,05¢
0,15¢
0,00¢
0,200
16 =
Laois
0,05¢
0,15¢
0,00¢
0,200
17 =
Westmeath
0,05¢
0,15¢
0,00¢
0,200
19 =
Kilkenny
0,05¢
0,17¢
0,00¢
0,221
20 =
Kerry
0,05¢
0,18¢
0,00¢
0,229
21 =
Monaghan
0,06¢
0,18¢
0,00¢
0,240
22 =
Sligo
0,07¢
0,20¢
0,00¢
0,267
23 =
Donegal
0,05¢
0,23¢
0,00¢
0,275
24 =
Roscommon
0,09¢
0,26¢
0,00¢
0,343
25 =
Leitrim
0,10¢
0,30¢
0,00¢
0,400
26 =
Longford
0,10¢
0,30¢
0,00¢
0,400

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.