Класация по области за 27 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Ирландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Waterford

0,04¢

-0,43¢

0,00¢

-0,385

2 =

Wicklow

0,07¢

-0,24¢

0,00¢

-0,175

3 =

Kilkenny

0,04¢

-0,17¢

0,00¢

-0,134

4 =

Louth

0,03¢

-0,16¢

0,00¢

-0,130

5 =

Cavan

0,01¢

-0,13¢

0,00¢

-0,122

6 =

Offaly

0,03¢

-0,10¢

0,00¢

-0,067

7 +18

Limerick

-0,12¢

0,16¢

0,00¢

0,045

8 -1

Carlow

0,05¢

0,06¢

0,00¢

0,110

9 -1

Dublin

0,07¢

0,06¢

0,00¢

0,125

10 -1

Kerry

0,03¢

0,11¢

0,00¢

0,139

11 -1
Galway
-0,04¢
0,21¢
0,00¢
0,170
12 -1
Monaghan
0,00¢
0,18¢
0,00¢
0,180
13 -1
Donegal
0,00¢
0,23¢
0,00¢
0,225
14 -1
Mayo
0,03¢
0,23¢
0,00¢
0,254
15 -1
Cork
0,04¢
0,24¢
0,00¢
0,277
17 =
Clare
0,05¢
0,25¢
0,00¢
0,300
20 -5
Leitrim
0,00¢
0,30¢
0,00¢
0,300
18 =
Longford
0,00¢
0,30¢
0,00¢
0,300
19 =
Roscommon
0,00¢
0,30¢
0,00¢
0,300
16 =
Westmeath
0,03¢
0,27¢
0,00¢
0,300
21 -1
Kildare
0,08¢
0,25¢
0,00¢
0,327
22 -1
Meath
0,03¢
0,31¢
0,00¢
0,346
23 -1
Wexford
0,02¢
0,38¢
0,00¢
0,400
24 -1
Tipperary
0,02¢
0,43¢
0,00¢
0,443
25 -1
Sligo
0,00¢
0,53¢
0,00¢
0,533
26 =
Laois
0,05¢
0,80¢
0,00¢
0,850

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.