Класация по области за 15 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Ирландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Offaly

0,03¢

-0,67¢

0,00¢

-0,633

2 =

Sligo

0,00¢

-0,63¢

0,00¢

-0,633

3 +1

Clare

0,05¢

-0,45¢

0,00¢

-0,400

4 -1

Tipperary

0,02¢

-0,26¢

0,00¢

-0,244

5 +3

Kilkenny

0,04¢

-0,27¢

0,00¢

-0,234

8 -3

Roscommon

0,00¢

-0,20¢

0,00¢

-0,200

9 -3

Leitrim

0,00¢

-0,20¢

0,00¢

-0,200

6 +1

Longford

0,00¢

-0,20¢

0,00¢

-0,200

7 +8

Wexford

0,02¢

-0,22¢

0,00¢

-0,200

10 -1

Galway

-0,11¢

-0,04¢

0,00¢

-0,151

11 -1
Monaghan
0,00¢
-0,12¢
0,00¢
-0,120
12 +2
Dublin
0,13¢
-0,24¢
0,00¢
-0,110
13 -1
Donegal
0,00¢
-0,03¢
0,00¢
-0,025
14 -3
Cork
0,04¢
-0,05¢
0,00¢
-0,006
15 +2
Kildare
-0,09¢
0,13¢
0,00¢
0,041
16 -3
Laois
0,05¢
0,00¢
0,00¢
0,050
17 -1
Carlow
0,05¢
0,10¢
0,00¢
0,150
18 =
Meath
-0,05¢
0,41¢
0,00¢
0,364
19 =
Mayo
0,03¢
0,37¢
0,00¢
0,396
20 +1
Westmeath
0,03¢
0,38¢
0,00¢
0,408
21 -1
Kerry
0,03¢
0,43¢
0,00¢
0,464
22 =
Wicklow
0,07¢
0,51¢
0,00¢
0,580
23 +2
Louth
0,35¢
0,37¢
0,00¢
0,720
24 -1
Limerick
-0,35¢
1,09¢
0,00¢
0,736
25 -1
Waterford
0,04¢
0,90¢
0,00¢
0,940
26 =
Cavan
0,01¢
1,53¢
0,00¢
1,544

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.